Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku - Příhrádek 6 - 8 Pardubice
volný čas


ZRUŠENO

ZRUŠENO
Popis akce

Minizpívánky v rámci projektu Bookstart. Cílem je seznámit nejmenší děti s prostředím knihovny a knížkami samotnými, rozvíjet čtenářskou gramotnost od nejútlejšího věku.