Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

ATELIER TSUNAMI, s.r.o.
Ing. arch. Aleš Krtička 

Datum nabytí účinnosti23. únor 2015
Datum prověření aktuálnosti
31.leden.2022
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území