Náhradní rodinná péče (dále jen NRP) řeší zejména

 • podávání návrhů soudu na osvojení a na pěstounskou péči
 • vedení evidence žadatelů o NRP 
 • vedení evidence dětí vhodných pro NRP ve spolupráci se zařízeními pro výkon ústavní výchovy
 • ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče:
  • vyhledávání dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče,
  • vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny,
  • přijímání a následné zpracování žádostí od osob, které mají zájem stát se osvojiteli a pěstouny,
  • pravidelné sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů,
  • výkon funkce opatrovníka nebo poručníka nezletilých dětíDoklady k žádosti o zprostředkování NRP

 • Osobní doklady: kopie OP, oddací list, rodné listy žadatelů, fotografie žadatelů (popř. jejich dětí), výpis ze zdravotní dokumentace ošetřeujícího nebo odborného lékaře.


Tiskopisy k žádosti vydané žadateli Magistrátem města Pardubic

 • písemná žádost a příloha k žádosti
 • potvrzení o zdravotním stavu žadatelů od praktického lékaře, příp. odborného lékaře
 • pracovní hodnocení zaměstnavatele včetně dokladu o průměrném výdělku za posledních 6 kalendářních měsíců
 • posudek z místa bydliště

  Magistrát města Pardubic zajistí žadatelům opis z rejstříku trestů a provede sociální šetření v rodině a pohovor s žadateli.


Podklady zajištěné Krajským úřadem

 • psychologické vyšetření žadatelů
 • odborná příprava žadatelů k přijetí dítěte do NRP

  Krajský úřad rozhoduje o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.


Pracovní obvody pracovníků náhradní rodinné péče


Mgr. Monika Čermáková, dveře č. 417
tel.: 466 859 450
Město: Bílé náměstí, Čechovo nábřeží, Cihelna, Doubravice, Ohrazenice, Pospíšilovo náměstí, Pernštýnské náměstí, sídliště Karlovina, sídliště Tesla, Schwarzovo náměstí, Staré Hradiště, Staré město,  Stavařov, Trnová, Třída Míru a ulice ústící, ul. Bulharská, ul. Husova, ul. Na Okrouhlíku, ul. Polská, ul. Sakařova a ústící Drážka, ul. Štrossova, ul. U Kostelíčka
Obce: Bohumileč, Borek, Brozany, Bukovina, Časy, Čeperka, Dražkov, Dříteč, Hrádek, Hradiště na Písku, Hrobice, Choteč, Kunětice, Němčice, Opatovice nad Labem, Počáply, Pohránov, Pohřebačka, Ráby, Rokytno, Semtín, Sezemice, Srch, Stéblová, Újezd u Sezemic, Zástava

Mgr. Petra Pipková, dveře č. 417

tel.: 466 859 634
Město: nábřeží Závodu Míru, náměstí Jana Pernera, sídliště Dukla, ul. Češkova, ul. Jana Palacha, ul. K Polabinám, ul. Palackého, ul. 17. listopadu, U Trojice, úsek ohraničený ul. Demokratické mládeže, Gorkého, Rožkova a Teplého
Obce: Barchov, Bezděkov, Čepí, Dubany, Jezbořice, Lány na Důlku, Nerad, Opočínek, Popkovice, Srnojedy, Staré Čívice, Staré a Nové Jesenčany, Starý Mateřov, Svítkov, Třebosice, Živanice

Simona Prokešová, DiS., dveře č. 416
tel.: 466 859 622
péče o děti svěřené do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (tzv. "cizí péče"), doprovázení pěstounů

Bc. Kamila Šimková, dveře č. 416
tel.: 466 859 725
Město: Hotel Harmony, Polabiny I., Polabiny II., Polabiny III., Polabiny IV.
Obce: Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Kasalice, Kasaličky, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Libišany, Plch, Podůlšany, Pravy, Neratov, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rosice, Rybitví, Staré Ždánice, Vlčí Habřina, Voleč

Bc. et Bc. Jana Šubrtová, dveře č. 416
tel.: 466 859 609
Město: Dražkovice, Dubina, Pardubičky, Jesničánky, sídliště Skřivánek, sídliště Višňovka, Slovany, Studánka
Obce: Bělešovice, Blato, Černá za Bory, Dašice, Drozdice, Hostovice, Kladina, Kostěnice, Lány u Dašic, Lipec, Mikulovice, Mnětice, Moravany, Moravanský, Nemošice, Ostřešany, Platenice, Práchovice, Slepotice, Spojil, Staročensko, Úhřetická Lhota, Turov, Velké Koloděje, Veská, Zminný


Související právní předpisy

Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znení
Zákon číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění