Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Pozemky Popkovice MmP 69449/2023 Jana Koblížková žádost_106_ANONYMIZACE [PDF, 2 MB] odpověď_106_ANONYMIZACE [PDF, 179 kB]
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.05.2023 týkající se informace ze spisu OSA/PO-8/23/6 Mgr. Leoš Staněk Odpověď na žádost o informace [PDF, 81 kB]
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.05.2023 týkající se přestupku cyklisty OSA/P-639/23-A/10 Mgr. Leoš Staněk Odpověď na žádost o informace [PDF, 115 kB]
Financování sportu MmP 58738/2023 Mgr. Jiří Turek Vysledky_dotacniho_rizeni_2020 [PDF, 274 kB] zadost_odpoved_106 [PDF, 170 kB] Vysledky_dotacniho_rizeni_2018 [PDF, 303 kB] Vysledky_dotacniho_rizeni_2019 [PDF, 275 kB] Vysledky_dotacniho_rizeni_2021 [PDF, 549 kB]
Odpověď na žádost o informace - postup při řešení přestupků dle § 125f odst. 1 z. č. 361/2000 Sb. v souvislosti s podáním žádosti dle § 8a z. č. 56/2001 Sb. MmP 55482/2023 Lenka Hradilová Odpověď na žádost o informace [PDF, 93 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 46706/2023 Kristýna Šenkýřová Web žádost 106 4.4 [PDF, 494 kB]
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 60021/2023 Jana Bobková Odpoved_60021_2023_2 [PDF, 122 kB] Odpoved_60021_2023_1 [PDF, 532 kB]
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 45551/2023/ŠI Ing. Ivana Švadlenová 106_45551_2023 [PDF, 135 kB]
Senior taxi MmP 41688/2023 Bc. Michaela Stránská 106-osv-seniortaxi [PDF, 112 kB]
Revitalizace letního stadionu - dílčí plnění MmP 46762/2023 Jana Koblížková 106-46762-2023a [PDF, 112 kB]
Odpověď na žádost o informace MmP 38131/2023 Eva Kadičová MmP 381312023 [PDF, 154 kB]
žádost o informaci týkající se ODPV a špatného dopravního značení OSA/D106-1/23 Lenka Hradilová Odpověď_106 [PDF, 92 kB]
Dotaz podle zák.č. 106/1999 Sb. 43566 Otto Sigmund 106 [DOCX, 14 kB]
Počet závazných stanovisek vydaných vedoucí OHA v letech 2021 a 2022 MmP 43848/2023 Blanka Konstantinová odpoved_106 [PDF, 49 kB]
Poskytnutí informace - novostavba RD na parc.č. 250/6, k.ú. Mikulovice u Pardubic MmP 37050/2023 Jana Bobková Odpoved_106_MmP_37050_2023 [PDF, 98 kB]
Odpovědnost za správnost a zákonnost závazných stanovisek vydaných na OHA MmP 34660/2023 Blanka Konstantinová Sdeleni_o_poskytnute_odpovedi [PDF, 149 kB]
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. MmP 37568/2023 Pavel Bureš 37568_odpoved [PDF, 158 kB]
Fáze řešení Petice s žádostí o zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy v lokalitě U Kostelíčka MmP 31255/2023 Ing. Jan Hrabal zadost_odpoved_106 [PDF, 115 kB] priloha_nehodovost_KLIC [PDF, 1 MB] priloha_prehled_nehod [PDF, 892 kB]
Nepřípustná využití funkční plochy "zeleň rekreační" MmP 28870/2023 Blanka Konstantinová Sdeleni_o_poskytnute_odpovedi [PDF, 112 kB]
Vnitřní oznamovací systém MmP 34365/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 126 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb. ze dne 3.3.2023 MmP 31275/2023 Kristýna Šenkýřová Web žádost 106 3.3. [PDF, 493 kB]
Microsoft Office 365 MmP 26470/2023 Ing. Zdeňka Malá odpovedMO365_web [PDF, 116 kB]
užívání pozemku k.ú. Pardubice, st.p.č. 8687 MmP 28610/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 320 kB]
Investiční plán města MmP 30608/2023 Jana Koblížková 106-30608-2023 [PDF, 117 kB]
Shromažďování dat – OSPOD MmP 26397/23 Bc. Dana Hnízdová 106-ospod [PDF, 44 kB]
informace podle zák. č. 106/1999 Sb. MmP 26470/2023 Lucie Marková Odpoved_106 [PDF, 90 kB]
Interní informace MmP - OD, OSA MmP 19576/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 192 kB]
Most M117 MmP 20631/2023 Jana Koblížková 106-20631-2023 [PDF, 198 kB]
Ukrajina - rozpočet, vynaložené prostředky MmP 3775/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 159 kB]
informace podle zák. č. 106/1999 Sb. SÚ 14429/2023 Vladimíra Dubravčíková Odpoved_106_16522_2023_ [PDF, 217 kB]