Oplocení plochy pro volné pobíhání psů v ulici Jana Zajíce

V březnu 2022 byla provedena stavba – instalace a montáž oplocení „Oplocení plochy pro volné pobíhání psů v ulici Jana Zajíce“ na pozemku parc. č. 409/20 v katastrálním území Studánka.

Oplocení plochy pro volné pobíhání psů v ulici Jana Zajíce

Oplocení je provedeno z panelů HOBBY – výška panelu 1,03 m, šíře panelu 2,5 m, síla drátu 4 mm, osová vzdálenost svislých drátů 55 mm, vnitřní rozměr oka je cca 5x20 cm. Panely jsou osazeny na sloupcích PROFI 50/200 cm (Zn/PVC) zabetonovaných min. 50 cm do země. Povrchová úprava je zinkování a barva RAL 6005 (zelená). Součástí plotu je podezdívka výšky 20 cm (podhrabové desky 245 x 20 x 5 cm). Od parkoviště z ulice Jana Zajíce je v oplocení osazena branka KLASIK (FAB) o rozměru 125 x 100 cm a od parkoviště Penny marketu byla navržena vjezdová brána HOBBY (FAB) o rozměru 125 x 360 cm z důvodu zajištění údržby plochy. Brána i branka jsou vyrobeny ze zinkovaných trubek s povrchovou úpravou komaxitový práškový nástřik – barva RAL 6005 (zelená).

Změny oproti projektové dokumentaci:

  • Od parkoviště Penny marketu byla vjezdová brána HOBBY (FAB) o rozměru 125 x 360 cm nahrazena okovou bránou o stejném rozměru, tj. na visací zámek a brána je uzamčená. Fab brána nebyla v době realizace stavby dostupná. 
  • Na bráně i brance byla provedena výplň 3D v jednotném stylu s oplocením. Jako výplň vjezdové brány a branky byly použity 2 ks panelů HOBBY výšky 1,23 x 2,50/4 mm/55 mm.
PŘÍPRAVA STAVBY:
Zpracovatel projektové dokumentace:Městský obvod Pardubice III
Zodpovědný projektant:Ing. Lenka Vacinová
Dokumentace pro územní souhlas:Říjen 2021


REALIZACE STAVBY:
Zhotovitel stavby:

Elbeenetting s.r.o., Holubova 638, 
530 03 Pardubice, IČ: 28855043

Zahájení stavby:březen 2022
Dokončení stavby:březen 2022


CENA DÍLA dle skutečnosti:Cena bez DPHDPH 21 %Cena s DPH 21 %
CELKEM144 509,07 Kč30 346,93 Kč174 856 Kč
Za geodetické zaměření stavby6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
CELKEM150 509,07 Kč
180 856 Kč


Fotogalerie