Oprava chodníku v ul. Sezemická od křiž. s ul. Věry Junkové po křiž. s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374–1375, čp. 1376–1377 a čp. 1397

Investiční akce: Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího obousměrného chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova (před čp. 1374-1375, čp. 1376-1377 a čp. 1397) v délce cca 163 m.

Oprava chodníku v ul. Sezemická od křiž. s ul. Věry Junkové po křiž. s ul. Bezdíčkova (před BD čp. 1374–1375, čp. 1376–1377 a čp. 1397

Popis akce:

V roce 2021 byla provedena oprava stávajícího chodníku a sjezdů – vybudování nových krytů, konstrukčních vrstev, silničních obrub, sejmutí drnu a odvodnění zpevněných ploch. 

Nový chodník začíná u místa usnadňujícího přejití v ul. Sezemická (křižovatka s ul. Bezdíčkova). 

Chodník je proveden v ul. Sezemická v základní šířce 2,00 m, ukotven z jedné strany do chodníkových betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 0,00 cm z důvodu odtoku srážkových vod do zeleně a ze strany druhé do chodníkových betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 6,00 cm. V místě sjezdů k vnitrobloku je zvýšena konstrukční výška chodníku vzhledem k možnému pojezdu vozidel. 

Stávající silniční betonové obruby se v ulici Sezemická ponechaly, jen v místech sjezdů do vnitrobloku a v místech přístupu ke komunikaci byly vyměněny a byla upravena jejich podsádka. V místech snížených obrub a sjezdů byly umístěny varovné pásy z hmatné dlažby šířky 40 cm, barvy bílé. U míst usnadňující přejití byla provedena hmatová úprava varovné šířky 40 cm. Byla použita hmatná dlažba barvy bílé – kontrastní k okolnímu povrchu.

Součástí stavby bylo kácení 9 ks stávajících dřevin a výsadba 18 ks nových dřevin.Příprava stavby:

Zpracovatel projektové dokumentace:PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice
IČ 25292161
Zodpovědný projektant:Jana Förstlová
Dokumentace pro stavební povolení:Srpen 2016
Dokumentace pro provedení stavby:Prosinec 2016
Cena za zpracování PD: 59 290 Kč včetně DPH 21 %
Doplnění projektové dokumentace:Prosinec 2010
Cena za doplnění PD:10 000 Kč


Realizace stavby:


Zhotovitel stavby:Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 53002 Pardubice, IČ: 252 62 572
Zahájení stavby:duben 2021
Dokončení stavby:květen 2021

CENA DÍLA dle skutečnosti:Cena bez DPHDPH 21 %Cena s DPH 21 %
SO 001 – Všeobecné položky28 000,00 Kč5 880,00 Kč33 880,00 Kč
SO 101 – Zpevněné plochy na pozemku města1 199 335,34 Kč251 860,42 Kč1 451 195,76 Kč
SO 801 – Sadové a terénní úpravy173 436,80 Kč36 421,73 Kč209 858,53 Kč
CELKEM1 400 772,14 Kč294 162,15 Kč1 694 934,29 Kč