Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. připravuje vložkování kanalizace v ulici Školní. Jedná se o bezvýkopovou sanaci kanalizačního potrubí pomocí inverzního rukávce KAWO (METODA KAWO – Bezvýkopová inverzní technologie pro sanaci kanalizačních sběračů (wombat.cz)). Vložkování proběhne ve dvou etapách: 1. etapa v úseku mezi ulicemi Popkovická a Kostnická v termínu 20.11. – 24.11. 2023, 2. etapa v úseku mezi ulicemi Kostnická a Dlouhá v termínu 27.11. – 1.12.2023. V těchto termínech bohužel musí dojít k určitému omezení dopravy a parkování, protože komunikace bude zúžena za účelem umístění techniky potřebné pro provedení těchto prací. Může dojít ke zvýšenému hluku a ke vzniku zápachu z vytvrzovaného rukávce nasyceného polyesterovou pryskyřicí. Případné dotazy zodpoví přímo na místě pracovník stavby.