Je připravována změna místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Přerovská ve Svítkově, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Školní a Hradčanská. Hlavními účely jsou zklidnění dopravy se snížením nejvyšší dovolené rychlosti jízdy na 30 km v hodině a vytvoření legálního parkování na vozovce.