Ve dnech 29.9. - 30.9. 2022 bude v prostoru rozptylu Mateřov probíhat vojenský výcvik. Z uvedeného prostoru bude možno zaznamenat hluk způsobený střelbou a dýmové efekty. Výcvik bude probíhat za přísného dodržení bezpečnostních pravidel.