Cílem projektu je revitalizace, neboli znovuoživením Palackého třídy. Kromě zlepšení technického a estetického stavu veřejného prostoru by mělo dojít zejména ke změně chování lidí v něm, změně charakteru prostoru a k aktivizaci jeho ekonomického, kulturního a společenského potenciálu.

V současné době projekt čeká na vyprojektování navazujících stupňů projektové dokumentace.

O projektu...

V rámci řešení jsme se důkladně zaměřili na komunikaci jak s odborníky, tak s širokou veřejností.

Řešené území zachycuje clou Palackého třídu s tím, že navazující kroky budou směrovány na část východní.


Kompletní koncepční studie je ke stažení níže: