Cílem projektu je revitalizace, neboli znovuoživením Palackého třídy. Kromě zlepšení technického a estetického stavu veřejného prostoru by mělo dojít zejména ke změně chování lidí v něm, změně charakteru prostoru a k aktivizaci jeho ekonomického, kulturního a společenského potenciálu.

V současné době projekt čeká na vyprojektování navazujících stupňů projektové dokumentace.

O projektu

V rámci řešení jsme se důkladně zaměřili na komunikaci jak s odborníky tak s širokou veřejností a developery.

Metodika

  • Individuální rozhovory
  • Workshopy se studenty základních a vysokých škol
  • Debata se zástupci seniorů a dětí
  • Online dotazníky
  • Online a offline analýzy
  • Kulaté stoly
  • Práce odborné externí skupiny

Rozsah řešeného území

Řešené území se věnuje celé Palackého třídě. Navazující kroky budou směrovány pouze na část Palackého východ.