Pardubickým strážníkům se „dovolá“ neslyšící i němý

(31. 3. 2016)

Pardubická městská policie zřídila linku, jejímž prostřednictvím se od dubna „dovolají“ pomoci i lidé neslyšící, nebo ti, kteří mají potíže s vyjadřováním. Zkrátka všichni, kteří v případě ohrožení kvůli svému handicapu nemohou využít linku 156. 

Tísňová linka 732 138 290 je určena pouze pro příjem textových zpráv.
V budoucnu by tento komunikační kanál měl soužit i obráceně, tedy k vyrozumění těchto lidí o možném nebezpečí či krizové situaci.

 „Vnímáme, že lidé s tímto handicapem nejsou schopni komunikace na lince 156, jako ostatní lidé. Přitom se stejně jako kdokoli jiný mohou dostat do situace kdy je ohrožena jejich bezpečnost, zdraví, či majetek. Na městské policii jsme sice měli číslo, na něž bylo možno posílat sms zprávy, po modernizaci operačního oddělení jsme se ale rozhodli tuto službu posunout dál a zřídit komunikační kanál výhradně pro neslyšící,“ uvedl ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl. „Prvním krokem je právě zřízení speciální linky, na níž mohou neslyšící prostřednictvím sms ohlásit mimořádnou událost a vyžádat si pomoc složek integrovaného záchranného systému. Tato linka je přímo na operačním oddělení, tedy nonstop obsluhovaná a přijatá textová zpráva se službě zobrazí na velkoformátovém displeji telefonního přístroje,“ dodal Hübl.

Linka ale není určena pro zasílání jakýchkoli dotazů či podnětů, ale pouze k přivolání pomoci. Pro ty mohou lidé využít například e-mail městské policie (operacni@mppardubice.cz), nebo získat informaci formu rychlého dotazu na webových stránkách městské policie.

V budoucnu by linka pro lidi s problémy v komunikaci měla být zařazena i do krizového plánu města. Předpokládá to vytvoření databáze, na jejímž základě budou handicapovaní v případě krizové situace sms zprávou vyrozuměni o aktuální hrozbě. „Tento krok bude zřejmě trochu složitější, musíme nejprve vyřešit podmínky pro vznik databáze kontaktů, její správy a aktualizace, bude třeba určit kritéria, na jejichž základě do ní budou lidé zařazováni a podobně. Určitě ale uděláme vše pro to, aby to bylo co nejdříve,“ slíbil primátor Pardubic Martin Charvát. „Lidé se zdravotním handicapem se zcela logicky mohou cítit ohroženější, než lidé zdraví. U neslyšících či němých je to o to horší, že mají sníženou možnost komunikace s okolím. Je pro ně těžké přivolat si pomoc, informace o hrozícím nebezpečí se k nim také hůř dostávají. Tento druhý krok by velmi pomohl v jakékoli krizové situaci. V současné době například při evakuaci obyvatel v případě nálezu nevybuchlé munice, který během zemních prací v okolí nádraží nelze vyloučit. Mohou ale nastat i jiné události, například průmyslová havárie, kdy je třeba lidi rychle informovat o nastalé situaci. Tady všude by toto spojení mělo význam,“ dodal primátor.

 Databáze by byla pro strážníky přínosná i tím, že v případě jakéhokoli zásahu by předem věděli, že v dané lokalitě je čeká jednání s osobou s handicapem. „Mohli by tak předem přizpůsobit své úkony tomu, že budou jednat s osobou, která vzhledem ke svému postižení nemusí reagovat stejně, jako zdravý člověk. Vysvětlit situaci osobě, která Vás neslyší nebo s Vámi nemůže mluvit, je složité, budeme-li ale o ní vědět předem, můžeme se na to připravit, přizvat někoho, kdo komunikaci usnadní a podobně,“ vysvětlil ředitel Hübl.

V Pardubicích v současné době podle statistického odhadu žije zhruba 7000 až 9000 nedoslýchavých či neslyšících, alespoň některým z nich by nová sms linka mohla poskytnout větší pocit bezpečí. Vědomí, že v případě nebezpečí mají sluchově postižení telefonní číslo, na které se „dovolají“, může být pro neslyšícího, a v neposlední řadě i pro jeho blízké, uklidňující.  „Ze své praxe vím, že osoby se sluchovým hendikepem tuto službu jen uvítají. Zejména senioři. Ti jsou v tomto smyslu více odříznuti od okolního dění. Mladí jsou zvyklí využívat k získání potřebných informací moderní technologie, ovšem pro starší osobu je často obyčejný mobilní telefon jedinou moderní vymožeností, kterou ovládají. Textové zprávy jsou tak často jediným způsobem jejich komunikace s okolím,“ řekl Jindřich Socha ze z.s. Audiohelp, které prostřednictvím odborných sociálních služeb pomáhá nedoslýchavým a neslyšícím i jejich nejbližšímu okolí.