Projekt parkovacího domu Mezi mosty řeší samotný parkovací objekt a přilehlé okolí. Ambicí je zlepšení stávající dopravní situace v okolí. Přínosem by měly být parkovací kapacity zejména pro území městské památkové rezervace, dále je řešeno zklidňování dopravy, obsluha čerpací stanice na vodu SmP a.s. a pěší i cyklistické vazby v těsném okolí stavby.

V prosinci 2021 byla odevzdána dokumentace ve stupni Návrh stavby, která bude sloužit jako podklad pro zadání navazujících stupňů projektové dokumentace, potažmo přípravu investorské soutěže. Dům je navržen s kapcitou 134 míst a komerčními plochami orientovanými směrem ke Chrudimce.

Náhledové video