​​​​​​​Pracovníci úseku řeší zejména:

  • zastupování dětí v případech, kdy je nemohou zastoupit jejich rodiče (kolizní opatrovnictví) – především v případech určení péče a výživy nezl. dětí, úpravy poměrů nezl.dětí před a po rozvodu rodičů, změny výchovného prostředí,
  • situaci dětí narozených mimo manželství a pomoc jejich rodičům,
  • nedostatečnou péči o nezl.děti, podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti,
  • podávání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření ze spáchání trestného činu proti dítěti,
  • podávání podnětů soudu na uložení výchovného opatření, na nařízení ústavní výchovy nezl.dětí, sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy,
  • problematiku dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných,
  • neodkladné úkony v případě, ocitne-li se nezl.dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy,
  • další sociální pomoc rodinám s nezl.dětmi,
  • spolupracují s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí.


Pracovní obvody pracovníků úseku terénní sociální práce

Mgr. Daniela Hainová, dveře č. 411
tel.: 466 859 636
Obce: Dašice, Lány u Dašic, Moravany, Moravanský, Platěnice, Prachovice, Slepotice, Staročensko, Turov, Velké Koloděje, Zminný

Bc. Dana Holečková, dveře č. 403
tel.: 466 859 781
Město: ul. Bulharská, Čechovo nábřeží, ul. Dašická, Husova, Na Okrouhlíku, Palackého, Pardubičky, Pospíšilovo náměstí, Schwarzovo náměstí, sídliště Drážka (směr město), sídliště Tesla, ul. Štrossova, U Kostelíčka, Polská, Sakařova a ústící

Mgr. Barbora Petráš Kampová, dveře č. 413
tel.: 466 859 637
Město: Bílé náměstí – Staré Město, náměstí J. Pernera, Pernštýnské náměstí, sídliště Karlovina, Sukova třída, Třída Míru, ul. Brantranců Veverkových, Hronovická, Pernerova, Sladkovského, Smilova
Obce: Drozdice, Mnětice

Mgr. Vendula Krmenčíková, dveře č. 409
tel.: 466 859 749
Obce: Barchov, Bezděkov, Čeradice, Černá u Bohdanče, Černá za Bory, Dědek, Dubany, Jezbořice, Lány na Důlku, Nemošice, Nerad, Neratov, Opočínek, Rybitví, Srnojedy, Staré Čivice, Živanice

Bc. Lenka Kupková, dveře č. 413
tel.: 466 859 448
Město: sídliště Drážka (Studánka), sídliště Dukla, Slovany, ul. Gorkého, 
Obce: Hrádek, Pohránov, Srch

Mgr. Lucie Kurková, dveře č. 404
tel.: 466 859 755
Město: Rosice, Trnová
Obce: Bukovka, Čeperka, Dolany, Hrobice, Chýšť, Kasalice, Kasaličky, Křičeň, Libišany, Malé Výkleky, Opatovice nad Labem, Plch, Podůlšany, Pohřebačka, Pravy, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Staré Ždánice, Stéblová, Vlčí Habřina, Voleč

Mgr. Klára Matesová, dveře č. 411
tel.: 466 859 490
Město: sídliště Dubina 

Bc. Lenka Moravcová, dveře č. 409
tel.: 466 859 447
Město: Cihelna, Ohrazenice, nábřeží Závodu Míru, Polabiny III., Stavařov, ul. K Polabinám,

Mgr. Marcela Novotná, dveře č. 405
tel.: 466 859 644
Město: Hotel Harmony, Polabiny I, Polabiny IV, ul. Na Labišti, Lonkova

Bc. Sylva Pelíšková, dveře č. 403
tel.: 466 859 767
Město: Polabiny II., ul. Bacháčkova, Bělehradská, Boženy Němcové, Češkova, Demokratické mládeže, Havlíčkova, Hlaváčova, Jungmannova, Kašparova, Macanova, Milheimova, Na Spravedlnosti, Na Staré Poště, nám. Čs. Legií, ul. Nerudova, Rožkova, Staňkova, Štefánikova, Teplého, U Marka, V Ráji

Hana Raďáková, DiS., dveře č. 406
tel.: 466 859 201
Obce: Lázně Bohdaneč

Bc. Aneta Růžičková, DiS., dveře č. 410
tel.: 466 859 323
Město: sídliště Drážka, ul. Na Drážce

Stanislava Slezáková, dveře č. 414
tel.: 466 859 638
Obce: Bělešovice, Blato, Bohumileč, Borek, Brozany, Bukovina, Časy, Drahošov, Dražkov, Dříteč, Dubany, Hladíkov, Hostovice, Hradiště na písku, Choteč, Kladina, Kostěnice, Kunětice, Lipec, Mikulovice, Němčice, Ostřešany, Počáply, Ráby, Rokytno, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Třebosice, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Zástava

Bc. Libuše Soljaková, dveře č. 404
tel.: 466 859 641
Město: Dražkovice, Jesničánky, Nové Jesenčany, sídliště Skřivánek, sídliště Višňovka, ul. K Blahobytu, Jana Palacha, 17. listopadu, Zborovského náměstí

Bc. Monika Stratílková, dveře č. 405
tel.: 466 859 645
Město: Doubravice, U Trojice
Obce: Počáply, Popkovice, Sezemice, Starý Mateřov, Spojil, Svítkov, Veská


Související právní předpisy

Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Zákon čísto 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pláném znění
Zákon čísto 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
Zákon číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění