Pernik je největší město jihozápadního Bulharska, leží pouhých 30 kilometrů od Sofie v krásném údolí řeky Strumy obklopené pohořími Vitoša, Golo Burdo a Ljubin. Zmínky o prvním osídlení tohoto území pocházejí z 6. století před Kristem. Uhelné doly, metalurgie a strojírenství, jejichž tradice zde sahá do 19. století, činí z Perniku jedno z nejdůležitějších průmyslových center Bulharska, zároveň jde však o město s významnou kulturní tradicí. Každý rok se zde koná mezinárodní festival masek Surva, který pořádá Ministerstvo kultury a zástupci města Pardubic se této akce účastní. Pardubice a Pernik udržují přátelské vztahy od roku 2002, a přestože zatím nepodepsaly partnerskou smlouvu, převážně kulturní vzájemné kontakty jsou velmi živé. Roku 2008 podepsal Pernik s Pardubicemi memorandum o přátelství.

Pernik byl jedním ze tří měst, které spolupracovaly na tripartitním projektu Logo East I., v jehož rámci byl vybudován v Perniku front-desk a následně na projektu Logo East II., kdy byl v Perniku zaveden e-government.

Oblasti spolupráce mezi městy:

  • výměny fotografů, stáže zaměstnanců radnic,
  • účast běžců na Vinařském půlmaratonu, kulturní akce,
  • účast bulharských včelařů na Dnech medu,
  • koncerty pernického komorního orchestru Orpheus na Pardubickém hudebním jaru a Zrcadle umění 2014,
  • účast pardubických výtvarníků na malířském plenéru.