Pomoc určená seniorům, osobám zdravotně postiženým a pečujícím osobám.

Poskytujeme komplexní sociální poradenství a soustavnou sociální pomoc vedoucí ke zlepšení či udržení životní situace klienta. Jedná se například o zprostředkování pečovatelské a ošetřovatelské služby, pomoc s vyřízením žádostí do domovů pro seniory, pomoc s vyřizováním veškerých dávek, jako je příspěvek na péči, příspěvek na bydlení apod. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, sociálními službami, zdravotnickými zařízeními a širokou veřejností. Vaši situaci komplexně posoudíme, můžeme Vás navštívit i v místě bydliště. Pomůžeme Vám získat přehled o poskytovatelích sociálních a souvisejících služeb v okolí. Na jednotlivé schůzky Vás můžeme doprovodit a poskytneme podporu při jednání. ​​​​​​​

Životní situace

Jak mohu požádat o domov pro seniory?

Žádost do domova pro seniory si vyzvednete v příslušném domově (každé zařízení má svou žádost). Součástí žádostí je potvrzení praktického lékaře a souhlas žadatele s umístěním. Domov pro seniory Vaši žádost zařadí do pořadníku uchazečů a následně rozhoduje o přijetí. Pracovnice oddělení sociálních služeb a prevence, U Divadla 828 (Eva Flégrová tel. 466 859 630 a Bc. Lenka Přichystalová, DiS. tel. 466 859 646) Vám mohou poskytnout informace o domovech pro seniory na Pardubicku, případně pomoci s vyplněním žádostí.

Jsem osoba se zdravotním postižením, potřebuji poradit v oblasti dávek.

Sociální dávky od 1.1.2012 vyplácí Úřad Práce České republiky – krajská pobočka v Pardubicích, Jiráskova 20. Pracovnice oddělení soc. služeb a prevence Magistrátu města Pardubic, U Divadla 828 (Eva Flégrová tel. 466 859 630 a Bc. Lenka Přichystalová, DiS. tel. 466 859 646) Vám poskytnou poradenství a základní orientaci v těchto dávkách, případně pomohou s vyplněním žádostí.

Mám zájem o přístroj Signál v tísni, jak ho mohu získat?

Žádost o připojení přístroje signál v tísni je možné vyzvednout a podat u Městské policie v Pardubicích, Pernerova ul. 433, vyřizuje Mgr. Blanka Holešovská, tel. . 466 859 236, 731 681 537. Existují 2 typy přístrojů, a to připojení na pevnou linku (cena cca 6.000 Kč) a nebo připojení mobilní (cena cca 10.000 Kč bez DPH). Klasický postup po podání žádosti je, že žádost je odeslána na odbor sociálních věcí magistrátu, který provede šetření a vhodnost žadatele o tuto službu včetně posouzení nároku na bezplatné připojení.