Stručný přehled nejčastěji vybíraných poplatků ÚMO Pardubice II

MÍSTNÍ POPLATKY
stanovené obecně závaznými vyhláškami o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vydanými na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

za komunální odpad650 Kč za osobu / rok
ze psů
rodinný dům200 Kč za 1 psa / rok

300 Kč za každého dalšího psa / rok
ostatní domy1200 Kč za 1 psa / rok

1500 Kč za každého dalšího psa / rok
důchodci (při splnění podmínek)200 Kč za 1 psa / rok

300 Kč za každého dalšího psa / rok
za užívání veřejného prostranství
výkopy, skládky materiálu apod.10 Kč / m2 a den (při splnění podmínek se snižuje na 50%)
přenosné reklamní zařízení o půdorysu do 1 m2200 Kč / měsíc
reklamní zařízení20 Kč / m2 / den
vyhrazené stání pro osobní vozidlo10000 Kč / rok 
umístění prodejního zařízení na tržním místě - vlastní výpěstky20 Kč / m2/ den
umístění prodejního zařízení na tržním místě - ostatní prodej40 Kč / m2 / den


SPRÁVNÍ POPLATKY
stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)30 Kč / každá započatá strana
ověření pravosti podpisu (legalizace)50 Kč / podpis
Czech POINT 
výpis z obch. rejstříku, ze živnost. rejstříku, z katastru nemovitostí100 Kč za první stranu, 20 Kč za každou další stranu
výpis z rejstříku trestů100 Kč
zřízení datové schránkyzdarma
provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny30 Kč
provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou započatou stránku konvertované listiny30 Kč
opětovné vydání přístupových údajů k datové schráncebez poplatku
vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (výkopy, skládky materiálu, umístění reklamy, vyhrazené stání apod.)
na dobu trvání do 10 dnů100 Kč
na dobu trvání do 6 měsíců500 Kč
na dobu trvání nad 6 měsíců1000 Kč
vydání povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci500 Kč


Upozorňujeme, že výše uvedený předhled slouží jen pro základní orientaci a není úplný. Všechny poplatky mají stanoven okruh osob, které jsou od jejich placení osvobozeny - podrobnosti jsou ve výše uvedených právních předpisech.