Vracení vratitelných přeplatků

Úřad městského obvodu Pardubice V, odbor ekonomický, tímto informuje poplatníky, že vratitelný přeplatek na jím spravovaných poplatcích a pokutách se vrací na základě žádosti poplatníka, jemuž vratitelný přeplatek vznikl. Dále informuje o tom, že v souladu s § 155a odst. 2 daňového řádu umožňuje vrácení vratitelného přeplatku rovněž v hotovosti.

Formulář žádosti o vrácení přeplatku si lze stáhnout na stránce s formuláři, příp. je k dispozici na úřadě u jednotlivých správců poplatků a pokut.

Formuláře poplatků