Pouliční umělecká produkce - Busking

Žádná městská vyhláška nezakazuje pouliční umění, ani není nijak neupravuje jeho podobu. Vzhledem k tomu, že se však jedná o aktivitu ve veřejném prostoru, je nutné dodržovat obecné principy, které se k aktivitám ve veřejném prostoru vztahují.

S ohledem na charakter pouličního umění není často nutné žádat o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství (o tzv. zábor veřejného prostranství). Pokud není v rámci produkce umístěno zařízení/zázemí jako např. pódium nebo stánek, není nutné o povolení žádat.

Je však nutné dodržovat zásady zodpovědného buskingu, které jsou více-méně stejné všude na světě. V opačném případě jsou samosprávy po celém světě nuceny sahat k omezením v podobě zákazů a vyhlášek. Proto prosím respektujte tato pravidla:

  1. Před samotným vystupováním

Kdykoli se chystáte vystupovat na ulici, berte v potaz, že se tak řadíte ke stávající komunitě místních obchodníků, firem, obyvatel a dalších návštěvníků. Zamyslete se proto, jaký vliv bude mít vaše produkce na ostatní uživatele veřejného prostoru.

Při buskingu je důležité sdílení veřejného prostoru a spolupráce s ostatními. Ochota dělat kompromisy a zapojit se do konstruktivního dialogu je nejlepší cesta k vyřešení jakýchkoli problémů.

Pokud je to možné, představte se okolním firmám, obchodníkům a dalším uživatelům prostoru poblíž místa, kde hodláte vystupovat. Tím, že je předem informujete o svém vystoupení, snížíte pravděpodobnost stížností. Požádejte firmy, ať se na vás obrátí přímo v situaci, kdy je z jejich pohledu potřeba nějaká změna.

2. Výběr místa

Dávejte pozor, abyste nebránili běžnému provozu na ulici, kde vystupujete a zajistili dost místa pro lidi, kteří budou procházet. Pokud svou produkcí oslovíte větší počet diváků, je na vaší zodpovědnosti situaci rozumně zvládnout a zajistit, aby běžný provoz ulice mohl pokračovat.

Uvědomte si denní dobu a povahu prostoru, ve kterém hodláte vystupovat, a buďte připraveni změnit místo, pokud je vaše vystoupení pro daný prostor v daný den nevhodné.

Pokud svou produkci opakujete, výrazně se doporučuje změnit lokalitu alespoň po dvou hodinách. Uvědomte si, že procházející diváci vás uslyší jednou, místní obyvatelé ale stále znovu. Vracet se příliš často na stejné místo také není vhodné.

3. Jak hlasité by vystoupení mělo být:

Míru hlasitosti nelze přesně určit. Zvažte nutnost vybavení jako jsou zesilovače a přizpůsobte hlasitost produkce okolí. Každý prostor má svou dynamiku, kterou je třeba zohlednit.

U hlasitějších nástrojů bez zesilovače (bicí nebo žesťové nástroje) se doporučuje použít prostředky pro jejich tlumení.

4. Řešení stížností

Pokud vás nejprve osloví rezident nebo zástupce podniku, který je rušen vaší produkcí, zvažte, zda vaše vystoupení odpovídá těmto pokynům. Pokud je to možné, zkuste dosáhnout kompromisu. Mohli byste se jenom o kousek přemístit a/nebo upravit hlasitost, nebo byste se oba mohli dohodnout na délce vystoupení?

Pokud kompromis není možný a jste si jisti, že se řídíte těmito pokyny, zdvořile o tom stěžovatele informujte s tím, že bohužel nemůžete své vystoupení nijak upravit.