Повідомлення про скасування адміністративних зборів (Oznámení o upuštění od vybírání správních poplatků)

Магістрат м. Пардубіце повідомляє про скасування адміністративних зборів відповідно до § 4 абзаців 1 і 3 Закону No 128/2022 Зб. (Lex Ukraine Il), і буде за запитом повертати адміністративні збори, нараховані та стягнені за п.12 лист (a) і (b) додатки до тарифу адміністративниx зборів відповідно до Закону 634/2004 Sb. про адміністративні збори.


За додатковою інформацією звертайтеся до відділу. реєстратури за телефонами 466 859 695, 466 859 701.

Český překlad
Magistrát města Pardubic, odd. matriky oznamuje, že podle § 4 odst. 1 a 3 zákona
č. 128/2022 Sb. (Lex Ukrajina II), upouští od vybírání správních poplatků a bude na žádost
vracet správní poplatky vyměřené a vybrané podle položky 12 písm. a) a b) přílohy sazebníku
správních poplatků dle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Bližší informace poskytne odd. matriky na tel. čísle 466 859 695, 466 859 701.