Dům dětí a mládeže Beta - Štolbova 2665 Pardubice
přednáška


Požární prevence
Popis akce

Určeno pro 1. stupeň ZŠ a školní družiny, MŠ (pouze předškoláci) • Interaktivní preventivní program požární ochrany. • Odborně vyškolení instruktoři z řad dobrovolných hasičů. • Základní principy ochrany zdraví a chování v případě vzniku nečekané události. • Předcházení mimořádným událostem. • Seznámení s výstrojí a výzbrojí hasiče, respektování pokynů. • Zásady zacházení s ohněm a chování při požáru. • Seznámení s typy a použitím hasících přístrojů. • Kontaktování složek záchranného systému. •