Městský obvod Pardubice I změnil poskytovatele bankovních služeb. Nové číslo příjmového účtu je 246670207/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s.

Pokud jste platby na rok 2023 již zaslali na účet komerční banky, tak nemějte obavy, vaši platbu jsme obdrželi. Účet vedený u komerční banky bude zrušen ke dni 28. 2. 2023