Pravidla účasti pro rok 2023

 • Bruslaři striktně dodržují pokyny organizátorů akce Pardubice na bruslích (ti jsou oblečeni do jednotného pořadatelského oblečení), příslušníků městské policie, či zdravotní záchranné služby.
 • Bruslaři nesmí předjíždět doprovodná vozidla městské policie nebo rádia.
 • Bruslaři se během vyjížďky pohybují pouze v pravém jízdním pruhu vozovky a vlevo nechávají volný prostor pro průjezd organizátorů, kteří mají na starosti plynulou jízdu pelotonu.
 • Bruslaři se musí během vyjížďky držet trasy stanovené organizátorem a nesmí vjíždět do protisměru, na chodník či jiné komunikace mimo stanovenou trasu není-li to nezbytně nutné, tzn. nehrozí-li riziko úrazu.
 • Bruslaři musí při vyjížďce dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních bruslařů a okolí, aby nedošlo ke kolizi a následnému poranění.
 • Vyjížďka je určena široké veřejnosti a nejedná se o závod, tzn. rychlost jízdy pelotonu určují doprovodná vozidla městské policie a rádia.
 • Doporučené je používat ochranou přilbu a chrániče (kolena, lokty, zápěstí).
 • Účastnit se mohou bruslaři pouze s vybavením, které je způsobilé k bezpečné jízdě.
 • Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí.
 • Účastník akce nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace.
 • Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při akci ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům akce (tzn. nekouřit za jízdy, nepoužívat mobilní telefon, nepoužívat hole k odrážení apod).
 • S ohledem na bezpečnost účastníků je akce určena pouze bruslařům (nikoli cyklistům, koloběžkářům, longboardistům, jezdcům na kolečkových lyžích atd.).
 • Všichni účastníci musí být schopni bezpečné jízdy na bruslích, musí ovládat zatáčení, vyhýbání a brzdění, aby svojí jízdou neohrozili další účastníky akce.
 • Bruslaři, kteří se v průběhu vyjížďky nepohybují v rámci pelotonu, nejsou považováni za účastníky akce Pardubice na bruslích a platí pro ně ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, v plné míře.
 • Pokud bruslař nestačí rychlosti pelotonu nebo nedodržuje výše uvedené pokyny, může být z akce organizátorem vykázán z důvodu vlastní bezpečnosti a s ohledem na omezení dopravy v Pardubicích.
 • Účastníci akce (skupina osob pohybujících se na kolečkových bruslích) jsou ve smyslu § 2 písm. j) a § 56 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, považováni za organizovaný útvar chodců.
 • Jako vedoucí útvaru dle § 56 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, je považován velitel akce.