HOLANDSKO KOLEM NEKOLEM

Klára Manová – vystudovaná nederlandistka, bývalá asistentka nizozemského velvyslance v Praze a projektová managerka Nizozemsko-české obchodní komory, nadšená průvodkyně po zemích Beneluxu. Podělí se s vámi o zajímavosti a zvláštnosti ze života v této krásné zemi. Cyklistika vládne Holandsku a kdo nejezdí na kole, jako by nebyl. Nizozemsko je země cyklistům zaslíbená, na kole se jezdí vždy a všude, na kole jezdí všichni, v různém počtu a s různým nákladem. Povídat si ale budete nejen o tom, jak Holandsko k cyklostezkám přišlo, ale i o jedinečné kultuře a svérázné povaze Nizozemců, projdete se lány tulipánů v rozkvetlých zahradách, navštívíte typické větrné mlýny a na sýrovém trhu zhodnotíte nabídku místních specialit.
Termín:  
23. 9. 2023, 15:00 - 16:00
Místo: Automatické mlýny - Silo
HOLANDSKO KOLEM NEKOLEM

NA KOLE V HOLANDSKU I JINDE

Tomáš Cach – dopravní urbanista, odborník na cyklistickou infrastrukturu, který dlouhodobě působí jako odborný poradce, konzultant a projektant, věnuje se přípravě klíčových dokumentů a je autorem českého technického předpisu pro navrhování infrastruktury pro jízdu na kole. Na kole procestoval řadu evropských měst, ve kterých získal řadu zážitků i zkušeností se záváděním cyklodopravy.
Holandsko se pro Evropu stalo symbolem prostředí vstřícného k cyklodopravě, následování hodné příklady se však už řadu let objevují také v dalších nejen evropských zemích. Navazující besedy o možnostech závadění cyklistické infrastruktury v České republice a Pardubicích se zúčastní i Martin Ptáček, vedoucí oddělení koncepce dopravy pardubického magistrátu.
Termín:  
23. 9. 2023, 16:00 - 17:00
Místo: Automatické mlýny - Silo
NA KOLE V HOLANDSKU I JINDE

HOLANDSKO NEJEN Z PALUBY LODĚ

Daniël Hagen – Čechoholanďan, skipper, celoživotní propagátor cestování po Holandsku. Narodil se v Amsterdamu, ale většinu dětství prožil v Česku. V roce 1990 začal průvodcovat první české zájezdy po Holandsku. Zanedlouho poté otevřel cestovní kancelář Dutch Masters, výhradně zaměřenou na tuto zemi, a v roce 1994 v ČR založil a pak mnoho let vedl národní centrálu pro cestovní ruch Holandska. V posledním čtvrtstoletí se zaměřuje především na dovolené na lodích, ale stále také, byť v omezené míře, poskytuje turistické informace o Holandsku, přednáší, pořádá různé akce a natáčí dokumentární filmy o této zemi.
Termín: 12. 5. 2023, 16:00–17:30
Místo: Příhrádek, konferenční místnost NPÚ
HOLANDSKO NEJEN Z PALUBY LODĚ

ARCHITEKTURA NIZOZEMÍ – KOLÉBKA MYŠLENEK

Tomáš Med – praktikující architekt a vysokoškolský pedagog strávil část svých studií v Nizozemí a s tamní architektonickou scénou zůstal
v kontaktu i v následujících letech. Otevřená
mysl, vysoké nebe a čerstvý vítr se výrazně
propisují do holandské architektury a způsobu
přemýšlení. Holandsko se tak stalo za posledních
sto let celosvětovým hybatelem myšlenkového
směřování na poli urbanismu a architektury.
Zrodilo se zde mnoho celosvětově uznávaných architektů působících po celém světě. Mnoho ikonických staveb i celých měst je přímo v Holandsku. Společně se na některé z nich podíváme.
Termín: 12. 5. 2023, 17:30–18:30
Místo: Příhrádek, konferenční místnost NPÚ

ARCHITEKTURA NIZOZEMÍ – KOLÉBKA MYŠLENEK