Oddělení preventivně informační služby zajišťuje:

  • programy primární prevence pro MŠ, ZŠ a SŠ (nabídka témat viz přiložené soubory). Témata jsou zaměřena i na vybrané okruhy, které ve své Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2019 - 2027 stanoví MŠMT. Rizikové chování je s dětmi i studenty probíráno též v trestněprávním kontextu.
  • Dopravní výchovu pro ZŠ
  • Programy primární prevence pro seniory
  • tiskový servis, správu webu i sociálních sítí Městské policie Pardubice