"Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru..."

V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, organizuje město preventivně výchovnou činnost. I proto na této stránce naleznete nejdůležitější informace, týkající se povinností v oblasti zabezpečení požární ochrany.

Statutární město Pardubice má na úseku požární ochrany vydány dvě obecné závazné vyhlášky. Jednou z nich je vyhláška č. 1/2018, kterou se vydává požární řád statutárního města Pardubic, jež hovoří mj. o zdrojích požární vody, které si lze zobrazit, vč. dokladu o kontrole jejich provozuschopnosti, na Geoportálu města. Druhým právním předpisem je vyhláška č. 7/2015, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.