Zámek Pardubice - Východočeské muzeum - Zámek čp. 2 Pardubice
výstavy, trhy a veletrhy


Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár
Popis akce

Výstava představí vztah architekta Josefa Gočára a jeho podporovatelů z rodiny Binkových. Pro Gočára půjde o návrat na místo činu: Josef Gočár, sám z pivovarnické rodiny, si za ženu vzal dceru nájemce zámeckého pivovaru. Právě v jeho bývalých prostorách výstava proběhne. Ukáže Gočára jako mladého studenta a absolventa, který získává první pracovní příležitosti díky přízni příbuzných z manželčiny strany. Pozornosti neujde ani koželužství, jemuž se věnovala rodina Binkových, jako zdroj financí pro jejich mecenášské počiny. Výstava odhalí unikátní exponáty z dosud nepřístupných rodinných archivů a nabídne interaktivní zážitek. Návštěvník zkrátka prožije atmosféru fin de siécle na vlastní kůži! Výstava je součástí cyklu výstavních počinů, které ve třech českých a jedné slovenské instituci ohledávají téma vztahu průmyslu a umění na půdorysu prolínání se životních příběhů významných umělců a jejich mecenášů z řad předních průmyslníků.