Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše - Pernštýnské nám. 50 Pardubice
volný čas


Popis akce

Máte rádi příběhy? Zkusíte rozluštit záhadu ležícího jízdního kola v expozici? Kam asi jede malý chlapec na leopardovi? Zapomněl tu někdo tak trochu zvláštní psy? Animační program je zaměřen na objevování a zkoumání jednotlivých děl ze stálé expozice Jedno místo prázdné. V rámci programu děti popisují vybraná díla, domýšlí si příběhy a tvoří. Fantazii se meze nekladou. Určená cílová skupina: MŠ a 1. stupeň ZŠ Klíčové slova: příběhy, fantazie, komunikace, malba, socha, instalace, vnitřní svět, české moderní umění, současné umění Rozvíjené kompetence: občanské, komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura