Ve dnech 28. května 2024, v době od 11 do 17 hodin a 29. května 2024, v době od 13 do 18 hodin bude veřejnosti opět zpřístupněn jeden ze stálých úkrytů civilní ochrany. Kromě samotného objektu, který patří mezi nejmodernější stavby civilní ochrany na území města (zcela dokončen byl až v roce 1994), bude možné zhlédnout všechny jeho technologické části a v něm umístěnou expozici, která se stále rozšiřuje, a která je věnována nejen problematice ochrany obyvatelstva.

Návštěvnící se tak budou moci seznámit nejen s možnými riziky na území města, ale i s tím, jak se na ně připravit, jak se před nimi chránit, a kde získávat včas potřebné informace. Srozumitelně zpracované mapové, grafické a textové informace jsou doplněny současně o vystavené prostředky profesionální, ale i improvizované ochrany osob, pocházející z 30. let minulého stolení až po ty současné nejmodernější. Zhlédnout bude možné i krátké filmy se související tématikou. Část expozice je věnována i smutné historii Pardubic, které byly za 2. světové války opakovaně bombardovány, přičemž při těchto náletech zahynulo téměř 300 osob a vznikly obrovské materiální škody. Pro zájemce je proto připravena možnost "zažít" jeden z náletů v replice sklepního prostoru, kam se lidé při náletech snažili schovat.

Stálý úkryt civilní ochrany se nachází na pardubickém sídlišti Dubina, a to na adrese Erno Košťála 1012. V blízkosti tohoto objektu není příliš mnoho volných parkovacích míst, proto je vhodnější využít dopravu prostřednictvím MHD, a to linky 5, 11 a 13 (výstupní zastávky Dubina, centrum nebo Dubina, sever) nebo nejlépe linku 8 (výstupní zastávka Dubina, penzion). Jako možná parkoviště lze v případě potřeby využít k tomuto určené parkovací plochy v centrální části sídliště Dubina, nebo parkovací plochy u nákupních středisek. V okolí objektu budou umístěny orientační směrové šipky.

V současné době tento objekt navštěvují žáci pardubických základních škol, ale i veřejnost a různé zájmové skupiny. Do dnešního dne jej navštívilo celkem již téměř 1400 osob.

Reportáž z otevření této expozice lze zhlédnout v archivu regionálního zpravodajství ČT1 SVČ (v čase 22 min 50 s).

Na prohlídku se není nutno nijak registrovat, vstup je zdarma!

Lokalita a spojení linkami MHD

Expozice ve stálém úkrytu civilní ochrany

Erno Košťála 1012, Pardubice

Zobrazit na mapě

MHD linka č. 8

Dubina, penzion

Zobrazit na mapě

MHD linka č. 5, 11, 13

Dubina, sever

Zobrazit na mapě

MHD linka č. 5, 11, 13

Dubina, centrum

Zobrazit na mapě