Podpora EU a MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní.

Cíle projektu
Statutární město Pardubice zahájilo dne 29.8.2022 podpisem smlouvy o dílo projekt Zpracování digitálních povodňových plánů pro město Pardubice a ORP Pardubice pod číslem CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0013982, jehož cílem je zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Pardubice, tj. elektronické zpracování povodňového plánu obsahující vzájemné provázání jednotlivých částí (pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání). Předané dílo obsahuje internetovou aplikaci kompatibilní s dPP ČR a obsahuje-HTML část, mapovou část obsahující základní mapu, mapu hlásných profilů, objektů povodňového plánu, mapu postupových dob, vodních toků a děl, vodohospodářskou mapu, mapu záplavových území, dopravy a důležitých organizací, dále databázovou část-kromě databází sdílených s dPP ČR byly lokalizovány a převedeny do centrální databáze POVIS dostupné údaje o všech objektech, povodňové plány vlastníků nemovitostí. 
​​​​​​​Povodňový informační systém zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu, plánování, aktualizaci a koordinaci. Realizovaná aktivita: dPP města Pardubice, dPP ORP Pardubice. 

Celkové náklady jsou ve výši 723 580 Kč s DPH, z toho příspěvek EU je ve výši 586 245 Kč, tj. 85 %, příspěvek statutárního města Pardubic činí 137 335 Kč.