​​​​​​​Projekt „Průmyslová zóna Pardubice-dopravní infrastruktura“- registrační č. EDS 222D232000051 - rekonstrukce ulice Dělnická je financován z dotace národního programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Ministerstva průmyslu a obchodu.

Rekonstrukce silnice Dělnická proběhne v úseku od Průmyslové po Holandskou ulici a ulice K Silu od Průmyslové po Dělnickou ulici, včetně části stezky pro chodce a cyklisty, dále bude  zrekonstruováno pět autobusových zastávek, chodníky a veřejné osvětlení. Celkem bude zrekonstruováno více než 1200 metrů komunikací, které dostanou živičný povrch, chodníky budou vydlážděny zámkovou dlažbou a zálivy zastávek žulovými kostkami. Do chodníků a zastávek budou během rekonstrukce zabudovány prvky umožňující užívání osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.

Celkové investiční náklady jsou 30.179.275,53 Kč, z toho dotační zdroje jsou ve výši 21.888.259,95 Kč, vlastní zdroje ve výši 8.291.015,58 Kč.

Realizace projektu v jihovýchodní oblasti průmyslové zóny tak přispěje k regionálnímu a hospodářskému rozvoji dotčené lokality, ke zkvalitnění podnikatelské infrastruktury a ke zlepšení životního i investičního prostředí.

Fotogalerie