Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Bratranců Veverkových


Statutární město Pardubice zahájilo dne 23.3.2018, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Bratranců Veverkových“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008346, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou vyčísleny na 22 028 221,22 Kč vč. DPH. Celkové uznatelné náklady činí 17 622 652,96 Kč, z toho příspěvek EU je 14 979 255,02 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 881 132, 65 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 6 167 833, 56 Kč včetně neuznatelných nákladů.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
​​​​​​​Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ