Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Družstevní

Statutární město Pardubice zahájilo dne 23.3.2018, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Družstevní“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008312, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou 26 267 691, 91 Kč vč. DPH.
​​​​​​​ Celkové uznatelné náklady jsou 9 542 920, 31 Kč, z toho příspěvek EU je 8 111 482,26 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 477 146, 02 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 17 679 063, 63 Kč včetně neuznatelných nákladů.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ