Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Ohrazenice


Statutární město Pardubice zahájilo dne 29.5.2018, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Ohrazenice“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008314, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou 25 494 175, 36 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou 10 169 671,27 Kč, z toho příspěvek EU je 8 644 220, 58 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 508 483, 56 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 16 341 471, 22 Kč včetně neuznatelných nákladů.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
​​​​​​​Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ