Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

ATELIER M1 architekti, s.r.o.
Mgr. akad. arch. Pavel Joba

Datum nabytí účinnosti2. únor 2016
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území