Poskytujeme pomoc v situaci, kdy se jednotlivec, samoživitel nebo rodina dostane do tíživé sociální situace, která je spojená zejména s problémy s nedostatečnými financemi a bydlením. Klientem je vždy výhradně dospělá osoba a nikoliv dítě. Spolupracujeme i s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a jejich rodinami.

Poskytujeme poradenství v oblasti sociálního systému, pomoc a doprovázení při jednání s institucemi, dluhové poradenství, podporu při vyhledávání zaměstnání, posílení rodičovských kompetencí a odpovědnosti v přirozeném prostředí rodiny.

Životní situace

Ocitla jsem se s dětmi na ulici, jsem bez finančních prostředků, nemám kam jít.

V této situaci se obraťte na organizaci SKP – centrum, o. p. s., Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Na Spravedlnosti 803, tel. 466 636 077 nebo 777 765 835, kde je poskytováno krizové lůžko po dobu 4 dní. Dále se můžete obrátit na Magistrát města Pardubic, oddělení soc. služeb a prevence, U Divadla 828 (Bc. Nela Polednová tel. 466 859 629, Mgr. Kristýna Pleskotová tel.: 466 859 608 ), kde Vám bude poskytnuto poradenství a pomoc při řešení Vaší tíživé situace.

Pečovala jsem o osobu blízkou a potřebuji potvrzení.

V případě, že jste v minulosti pečovali o osobu blízkou, je třeba rozlišit, v jakém období byla péče vykonávána. Do roku 2007 byla příslušnými městskými úřady vyplácena dávka příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu. Pokud potřebuje vystavit potvrzení z tohoto období, obraťte se na sociální odbor městského úřadu, kde Vám byla dávka vyplácena. Tato agenda podléhá skartační lhůtě v délce pěti let a nelze tedy zaručit, že Vaši žádost bude možné vyřídit.

V případě, že vám byl příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu vyplácen Magistrátem města Pardubic využijte následující kontakt.

Nela Polednová, Magistrát města Pardubic, U Divadla 828 – 2. patro, kancelář č. 212, tel.: 466 859 629, email nela.polednova@mmp.cz

Pokud jste péči vykonávali od roku 2007, jedná se o dávku příspěvek na péči, kterou vyplácí Úřad práce České republiky. Pro vydání potvrzení se obraťte na kontaktní pracoviště úřadu práce, které o dávce rozhodovalo.