Rosignano je přímořské rekreační a turistické středisko, kde mimo sezonu žije kolem třiceti tisíc obyvatel. Nachází se uprostřed zbytků pravěkých piniových lesů na jedinečném území Toskánska v provincii Livorno. Leží sice na pobřeží, ale díky hornaté krajině dost vysoko nad Tyrhénským mořem, takže za jasného počasí se odtud dají spatřit i Toskánské souostroví a severní cíp Korsiky. O středověkém původu Rosignana svědčí celkový charakter města s věžemi, domy na opevněných náspech a hradem, který patřil biskupovi z Pisy. Nechybějí ani památky pocházející z dob Etrusků a Římanů. Jméno Rosignano nabízí dvě možné interpretace, na jedné straně existuje pravděpodobná souvislost se jmény antických etruských a římských rodin, může ale vycházet také ze spousty zdejších bohatě kvetoucích planých růží, které najdeme i v městském erbu.

Severní část Rosignana patří přímořskému středisku Castiglioncello s typicky toskánským pobřežím se strmými útesy, jižně od Castiglioncella, kde území postupně přechází do roviny, se rozkládá průmyslová zóna s proslulou továrnou na výrobu amoniakové sody Solvay. 
Partnerská smlouva s tímto městem byla podepsána v červenci roku 1965.

Oblasti spolupráce mezi městy:

  • výměny hudebních, tanečních či turistických skupin,
  • letní mládežnické tábory,
  • účast italských běžců na Vinařském půlmaratonu,
  • propagace města Pardubic a místních regionálních výrobků na italském farmářském trhu Verde Oro.