Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

Ing. arch. Martina Šotolová, Ing.arch. Jaromír Nobilis, Ing. Pavel Pětioký

Datum nabytí účinnosti30.5.2012
Doplňující informaceDo regulačního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování, regulační plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubic, stavebnímu úřadu.