Seč trávy aktuálně

Seč v oblasti Zelené Předměstí a Pardubice - Staré Město zajišťuje městský obvod prostřednictvím společnosti 4NL a.s. se sídlem Praha.

Seč v oblasti Bílé předměstí zajišťuje městský obvod prostřednictvím společnosti Služby města Pardubic a.s. 

Další seč trávy v oblasti Zelené Předměstí a Pardubice - Staré Město byla zahájena dne 20. 6. 2024

Seč probíhá postupně na území městského obvodu od sídliště nábř. Závodu Míru směrem k řece Chrudimce. Délka provádění sečí je odhadována na 7 - 14 dnů dle klimatických podmínek. 

Seč v oblastí Bílé Předměstí začala 14. 6. 2024.

Seče parků (kromě Tyršových sadů) a některých vybraných ploch zajišťuje městský obvod Pardubice I vlastními silami.