Pardubické Seniorcentrum vzniklo v dubnu 1998 jako zařízení určené pro vytváření podmínek k zdravému stárnutí pardubických seniorů. Sídlí na Pospíšilově náměstí 1693 v Pardubicích a napomáhá seniorům účastnit se plného a aktivního společenského života. Seniorcentrum nabízí ve svých prostorách, disponujících tělocvičnou a společenskou částí, bohatou zájmovou, vzdělávací, společenskou, klubovou i sportovní činnost. Měsíční program je zveřejňován v Radničním zpravodaji a na internetových stránkách města. O akcích, kroužcích a provozu rozhoduje Rada Seniorcentra, která také spolupracuje s magistrátem na přípravě přednášek a akcí. Setkání Rady Seniorcentra se koná pravidelně jednou měsíčně.

...Nadpis

Páteční kroužek zdravotního cvičení v Seniorcentru

Senioři na návštěvě Památníku Zámeček Pardubice

Taneční kroužek manželů Pazderových na pardubickém zámku

Koncert pěveckého kroužku - kostel Narození Panny Marie v Dašicích, květen 2022

Opékání špekáčků v Seniorcentru 2022

Dubnové "Pomazánkování" v Seniorcentru