• V případě akutního zásahu u nemocného pacienta prozradí záchranářům životně důležité informace.
  • Vyplněný formulář uložený do obálky umístěte na viditelném místo ve svém bytě.
  • V případě zásahu rychlé záchranné služby tím usnadníte první pomoc.
  • Záznam o vámi užívaných lécích a zdravotním stavu poskytne záchranářům důležité informace, které mohou být klíčové při poskytování první pomoci.