Sežana leží blízko hranic s Itálií v překrásném kraji Karst přibližně 100 km od Lublaně. Starobylé sídliště založené již s příchodem Římanů, které v psaných dokumentech figuruje od roku 1085, je dnes administrativním a politickým centrem kraje s asi šesti tisíci obyvatel. U zrodu pardubického přátelství se Sežanou stál slovinský velvyslanec v ČR, když do Pardubice přijel se zástupci Sežany a také Lipice, která je její součástí. Hřebčín v Lipici, založený roku 1850, je po kladrubském druhý nejstarší na světě. 

Koně byli také tím prvotním hlavním pojítkem mezi oběma městy. Zůstávají jím stále, přibyla však i slibně se rozvíjející spolupráce v oblastech kultury a podnikání.

Oblasti spolupráce:

  • dostihový sport,
  • účast na Pardubickém půlmaratónu,
  • přátelství mezi včelařskými spolky.