Cílem projektu byla dopravně-urbanistické studie revitalizace ulice Pod Břízkami, K Židovskému hřbitovu, S. K. Neumanna, jejich příprava na připojení JV obchvatu města a rozvoj v přilehlých rozvojových lokalitách.

O projektu...

Hlavní řešené body

 • Ulice Pod Břízkami (variantně)
 • Ulice SKN
 • Návaznost na JVO ulicí K Židovskému hřbitovu + Červeňák
 • Návaznost na kasárna TGM 
 • Návaznost na rozvoj východně od SKN
 • Zapracování probíhajících rekonstrukcí SKN x Na Spravedlnosti x Pichlova
 • Křižovatky Anenská + Kpt. Jaroše
 • Sítě tech. Infrastruktury, ekonomická náročnost

  Profesní tým

  • Autorizovaný architekt
  • Autorizovaný dopravní inženýr 
  • Autorizovaný krajinářský architekt


  Výstup

  • Dopravně urbanistická studie

  Fotogalerie