Stanovisko města Pardubice k otevřeným dopisům týkající se investičního záměru nové multifunkční haly

Statutární město Pardubice reaguje na otevřené dopisy několika autorů, mediální kampaň vedenou na reklamních plochách a internetu, ve kterých jsou publikovány zavádějící nebo dokonce zcela nepravdivé informace týkající se investičního záměru pana Dědka.


Město Pardubice oslovil investor Dědek, představil svůj záměr a nastínil svoji představu spolupráce. Město aktivitu pana Dědka vítá, ale chce dodržet všechny standardní postupy a lhůty. Zodpovědné posouzení všech vlivů výstavby multifunkční arény v areálu dostihového závodiště, posouzení přínosů i rizik pro město i pro Dostihový spolek je časově náročný proces. Žádnou smlouvu, memorandum nebo jiný dokument týkající se zmíněného investičního záměru zastupitelstvo města na svém čtvrtečním jednání projednávat nebude.

Stejné je to s pozemky města. Jejich prodej se v současné době neřeší a zastupitelstvo toto ve čtvrtek projednávat nebude. Město Pardubice se ohrazuje proti výrokům, že město zničí dostihy a Velkou pardubickou. Naopak právě město Pardubice stojí o rozvoj areálu a dostihového sportu. Bez správy dostihové dráhy a areálu celého závodiště, bez výrazné finanční pomoci města, by dostihy ztratily sportovní a společenskou prestiž,o kterou právě město Pardubice dlouhodobě usiluje.

 

 

Tiskový úsek