Startovací bydlení je určeno mladým ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a nastartovat svojí kariéru. Za cenově zvýhodněné nájemné po dobu 4 let budete mít šanci si za ušetřené peníze spořit na zajištění vlastního budoucího bydlení. Startovací byty jsou určeny i těm, kteří nemají trvalé bydliště v Pardubicích, ale chtěli by se v našem městě usadit.

Aktuálně

V roce 2023, stejně jako v předchozích letech, nabídne město Pardubice zájemcům o startovací bydlení celkem 25 bytů. Tentokrát se bude losovat 12 bytů v červnu a zbývajících 13 bytů v měsíci září.

Novinkou roku 2023 bude slosování pořadí 20 náhradníků na předem neurčený neobsazený byt, a to všech, kteří se nestanou výherci v I. slosování a současně ve své žádosti udělí souhlas se zařazením do II. slosování.

Při podání žádosti nebudou žadatelé o startovací byt dokládat potřebná potvrzení (potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, doložení příjmu, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny). Tyto požadované dokumenty doloží až v případě, že budou vylosováni.

Znamená to, že pro zažádání o startovací byt bude stačit pouze vyplněná žádost a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pro startovací bydlení platí nájemné 80 Kč/m2 po dobu 3 let4. rok bude zvýšeno na 100 Kč/m2.

Vzhledem k růstu cen energií může dojít ke zvýšení záloh na služby k bytu.

Harmonogram – červen 2023

  • Výběr žádostí
    • pondělí 19. června 2023 od 13:00 do 18:00 hodin, zasedací místnost ve zvýšeném přízemí, budova magistrátu, U Divadla 828, Pardubice,
    • úterý 20. června 2023 od 8:00 do 12:00 hodin, zasedací místnost ve zvýšeném přízemí, budova magistrátu, U Divadla 828, Pardubice,
  • Losování
    • Čtvrtek 22. června 2023 od 13:00 hodin, zasedací místnost ve zvýšeném přízemí, budova magistrátu, U Divadla 828, Pardubice,
  • Doložení potvrzení k žádosti u vylosovaných žadatelů nejpozději do pondělí 10. července 2023 do 17:00 hodin, kancelář č. 109, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, 1. patro, budova magistrátu U Divadla 828, Pardubice.

Žadatel může podat pouze jednu žádost na jeden konkrétní byt z nabídky startovacích bytů. Pokud plánujete bydlet jako pár společně, podávejte jednu žádost.

Formulář žádosti a povinná příloha k ní je ke stažení v sekci „ Žádost“.

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ !