ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Integrované územní investice Hradecko-pardubická aglomerace rozděluje zarezervované finanční prostředky mj. i z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, na projekty zaměřené na podporu podnikání v území aglomerace.

Forma podpory

Dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace:


Pro koho

Malé, střední a velké podniky, univerzity

<br>

Obecní živnostenský úřad/Jednotné kontaktní místo (JKM)

Zkonzultujte s námi vaše první podnikatelské kroky – usnadníme vám vstup do podnikání.

Forma podpory

Poradenství, vydávání živnostenských oprávnění, jednotné kontaktní místo (JKM)

Pro koho

Malé, střední a velké podniky JKM - pro české začínající podnikatele v členských státech EU, pro poskytovatele služeb z jiných členských států, kteří chtějí své podnikání rozšířit na území České republiky

...Nadpis