Úřad městského obvodu Pardubice VI byl odborem dopravy Magistrátu města Pardubice, který má ve správě světelnou signalizaci ve městě informován o tom, že v krátké době dojde ke změně na semaforu v Popkovicích. Na křižovatce má být zaveden systém videodetekce vozidel, díky kterému by mělo dojít ke zlepšení průjezdnosti křižovatky ulic Pražská - Žižkova.