Statutární město Pardubice v letošním roce přechází na nový systém evidence místních poplatků – nový software. Z tohoto důvodu vás mimořádně žádáme o úhradu místních poplatků až ve druhé polovině měsíce února nebo až po obdržení platebních údajů. Vyčkejte prosím na doručení diskrétní obálky s těmito údaji, které budeme distribuovat postupně během měsíců února a března. Tyto údaje budou platné i pro další roky, proto je uschovejte.

Poplatek je možné uhradit převodem na účet, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně všech úřadů městských obvodů. Upřednostňujeme platby bezhotovostním převodem. Při platbě převodem na účet je nutné uvádět variabilní symbol, který má poplatník přidělen a specifický symbol, aby mohla být úhrada přiřazena ke konkrétnímu poplatníkovi. V případě převodu na účet za několik rodinných příslušníků je nutno poslat platby jednotlivě s příslušnými variabilními symboly.

V souvislosti se zavedením nového programu bude v měsíci lednu 2023 provoz pokladny úřadu omezen - nebudou přijímány platby místních poplatků. 

Pro rok 2023 zůstávají sazby všech místních poplatků ve stejné výši jako v roce 2022. 

  • Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 650,-Kč/poplatník/rok. Poplatníkem je každý občan s trvalým pobytem (pro cizince s pobytem delším 3 měsíce) a dále nově pro majitele bytů, domů nebo stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
  • Poplatek ze psů ve výši 1.200,-Kč/pes/rok. Poplatníkem je každý držitel psa, který je přihlášen k trvalému pobytu nebo sídlo v panelovém či bytovém domě. Poplatek ve výši 200,-Kč/pes/rok, pokud je držitel trvale přihlášen k pobytu v rodinném domě nebo má nárok na sníženou sazbu (např. poživatelem důchodu a tento je jediným jeho příjmem, je poživatelem sirotčího důchodu nebo pokud poplatník dovršil věk 65 let). Držitel průkazu ZTP a ZTP/P je od placení poplatku osvobozen.