Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM s.r.o
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti5. 3. 2012
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Bukovina nad Labem.