Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum nabytí účinnosti23. 2. 2009
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Němčice.